Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden "De Zwemschool Maeyer" te Groningen 


Deelname aan de zwemlessen.
Om deel te kunnen nemen aan de zwemcursus A, dient de leerling minimaal 4 jaar te zijn bij aanvang van de zwemcursus of te worden in de maand waarin de zwemcursus start. Mits de 3-jarige leerling wordt aangemeld voor een peuterspettergroep (alleen op woensdagmiddag).

Inschrijvingskosten/Administratiekosten
Bij inschrijving zal het eenmalige bedrag van 15 euro in rekening worden gebracht, middels een e-mail-facturatie. Indien de leerling alvorens de zwemcursus start door een practicum zwemtest (a 15 euro) te ondergaan, (vanwege een zwemstart elders) en vervolgens ervoor kiest om gebruik te willen maken van de diensten van "De Zwemschool". Dit geldt ook wanneer de inschrijving nog niet binnen is. De Testgelden worden omgezet in de eenmalige inschrijving/ administratiekosten.  

Wachtlijst
Bij plaatsing op de wachtlijst dient u naast de eenmalige inschrijving & administratiekosten van 15 euro, een maand contributie (45 euro voor de woensdag locatie) vooruit te betalen op IBAN nummer: NL27 SNSB 086. 1306. 031

Wanneer u er in de tussentijd er voor kiest om over te stappen naar een andere zwemschool, dan wordt het geld niet teruggeboekt. Indien u geen gebruik van de diensten De Zwemschool wenst te maken, dient u dit zsm door te e-mailen, alvorens "De Zwemschool" u in het facturatie-systeem gaat verwerken.

Opzegtermijn
De opzegtermijn is 2 maanden van te voren en dient schriftelijk te gebeuren, een e-mail volstaat ivm datavermelding.

Betaling
U ontvangt omstreeks de 15e van de maand, middels e-mailing een automatische facturering. De betaling van de contributie dient te geschieden voor de 1e van de maand onder vermelding van factuurnummer & naam van het kind. "De Zwemschool" hanteert geen automatische incasso. Deze verantwoording ligt bij u. U betaalt altijd (14 dagen) vooraf.    

Inschrijven en betalen.
Inschrijven kan schriftelijk middels de website www.dezwemschool.nl.  De inschrijving is pas definitief als de aanbetaling voor de zwemcursus op onze rekening is bijgeschreven. Mits er andere afspraken telefonisch of via e-mail zijn gemaakt.

Restitutie aanbetaling/contributie.
Indien u na de aanbetaling de zwemcursus en/of vakantiesnelcursus wilt annuleren is dit mogelijk tot 2 maanden voor aanvang van de betreffende zwemcursus en ontvangt u 75% van het aanbetaalde bedrag retour exclusief inschrijving-/ administratie-kosten. Indien u later dan 2 maanden voor aanvang van de zwemcursus of tijdens de zwemcursus wilt annuleren is restitutie van de aanbetaling en/of contributie niet mogelijk.

Veiligheid/ Gezondheid
Alle lessen worden met de grootst mogelijke zorg voor veiligheid voorbereid en gegeven. De ouders/ verzorgers dienen de leerling achter te laten aan het basin wanneer er een instructeur toezicht heeft aan het basin. Ouders zijn te alle tijden verantwoordelijk voor hun kind.
Eventuele lichamelijke beperkingen c.q. gezondheidsrisico's dienen bij de inschrijving en bij aanvang van de betreffende zwemcursus aan de instructeur(s) doorgegeven te worden. Dit is nodig om de instructeurs in de gelegenheid te stellen de lessen zo veilig mogelijk te laten verlopen.

Privacybescherming.
Alle persoonsgegevens of vertrouwelijke informatie worden met respect voor uw privacy behandeld. Beschikbare gegevens worden niet aan derden verstrekt, mits De Zwemschool Maeyer een incassobureau moet inschakelen.

Slotbepaling.
Bij betaling van de zwemcursus aanvaardt u deze algemene voorwaarden. 
 

Kosten Zwemlessen

De kosten van de zwemlessen op de woensdagen bedragen  € 45,- per maand.
De kinderen krijgen 60 minuten in de week zwemles op woensdagmiddag.

Bij inschrijving op de WOENSDAG
Dient u van te voren € 60,- over te maken, bestaande uit:
* eenmalig € 15,- inschrijfgeld, administratiekosten.
* 1 maand lesgeld (€ 45,-)  .

Wanneer uw kind in de diploma-oefengroep komt, dient u voortijdig eenmalig € 25,- aan diplomakosten te betalen.
Gelieve het maandelijkse contributie voor de 1e van de maand over te maken op:


IBAN nummer: NL27 SNSB 086. 1306. 031 te Groningen.
Ten name van "De Zwemschool", D. Maeyer, onder vermelding van factuurnummer en naam van
het kind en de maand waarvoor betaald wordt.

De opzegtermijn is 2 maanden van te voren en dient schriftelijk of per e-mail te gebeuren

De Zwemschool Groningen

De Zwemschool Groningen Maeyer  is al meer dan 25 jaar een particulier zweminstituut in Groningen, voor kinderen vanaf 4 jaar. Er worden zwemlessen gegeven met als doel het behalen van de erkende zwemdiploma's van het Zwem ABC. Daarnaast ook de internationaal erkende zwemdiploma's  Otter-(A), Bever-(B) en Zeehond-(C)  van de N.V.Z. (= Nederlandse Vereniging voor Zwembad medewerkers).

De Zwemschool geeft zwemlessen in Zonnestudio Sunshine Groningen. Afzemmen doen we in het Helperbad.

 

 

 

U bevindt zich hier: Home Over De Zwemschool Algemene Voorwaarden